nyhed

Sådan får rygmarvsskadede, ældre og gigtpatienter bedre førlighed

27-11/2017

Torsdag den 23. november var A-Fys i Solrød værter ved et netværksmøde med fokus på, hvordan astronautløbebåndet AlterG kan styrke genoptræningen af personer med rygmarvsskader, og hvordan ældre kan træne og forbedre deres gangfunktion, rygproblemer og gigt.

Her mødtes 15 fysioterapeuter fra landets forskellige genoptræningscentre samt private og offentlige fysioterapeutklinikker for at udveksle viden og erfaringer om brugen af AlterG.

Genoptræning af rygmarvsskadede 

Mange rygmarvsskadede mennesker kan genoptrænes på en naturlig måde i AlterG og vil kunne hjælpes til at genvinde deres gangfunktion ligesom Michael Jodehl kendt fra TV-programmet ”Samme tid næste år”.

Naturlig gangtræning i AlterG er muligt, fordi det er et vægtaflastende genoptræningsredskab, der både giver støtte til balance og reducerer kropsvægten med op til 80 procent. Det overtryk, der skabes i en pose omkring løbebåndet, bærer personen, der går i AlterG, op på samme måde som vand. Når løbebåndet samtidig kører, aktiveres den gangfunktion, som vi alle er født med, og sender signaler til hjernen. Kombinationen af vægtaflastning, støtte og det rullende løbebånd gør det nemmere at få en korrekt gangafvikling, hvor hælen sættes i jorden først.

Mark Abildhauge, ejer af A-Fys, er en af de fysioterapeuter i Danmark, der har gode erfaringer med træning af bl.a. rygmarvsskadede i AlterG.

”AlterG er stadig så nyt på markedet, og der er mange, der endnu ikke ved, hvor fantastisk et behandlings- og træningsredskab løbebåndet er. Det er meget givtigt at udveksle erfaringer og resultater med andre, der bruger maskinen, så vi kan være med til at udvikle brugen af AlterG. Det er vigtigt, at vi er åbne over for at prøve nye ting af og lege med maskinen til gavn for vores patienter,” siger han.

Se rygmarvsskadede Michael træne i AlterG

Ifølge ham er det vigtigt at sætte tidligt ind med gangtræning i AlterG, hvis man for nyligt er blevet rygmarvsskadet:

”Jo før man kommer op i maskinen, jo hurtigere kan vi få etableret gangfunktionen igen og aktiveret musklerne. Det gør en kæmpe forskel for nye rygmarvsskadede at komme tidligt i gang på astronautløbebåndet.”

Der er også stadig håb for patienter, der i længere tid har været rygmarvsskadede. Mark Abildhauge kunne på netværksmødet fortælle om en patient, der har forbedret sin balance i maskinen og endda har været oppe at løbe.

alterg

 

Ældre og gigtpatienter genvinder førligheden 

David Rasmussen, fysioterapeut og indehaver af Klinik for Kost og Fysioterapi i Roskilde, præsenterede på mødet sine resultater fra et AlterG-projekt med Roskilde Ældre Motion.

I 10 uger har han været ansvarlig for træningen af 16 medlemmer fra Roskilde Ældre Motion i AlterG én gang om ugen. Projektet skulle bl.a. undersøge, hvordan genoptræning på løbebåndet kan hjælpe ældre, som er dårligt gående, har gigt eller rygproblemer.

”Jeg havde ikke stiftet bekendtskab med AlterG før projektets start i april. Vi så en fordel i at teste, om maskinen kunne være med til at lindre smerterne hos især gigtpatienter, som vi har mange af, og som er en del af det at blive ældre. Gigtpatienter kan være plaget af store smerter, når de går. Derfor kan de også have svært ved at træne, og netop træning kan være med til at dæmpe betændelsestilstanden og deres smerter,” siger David Rasmussen.

Projektet viste, hvor lidt der skal til for at hjælpe de ældre af med ganghjælpemidler som stok, rollator og kørestol og give dem mere livskvalitet.

”Med AlterG kan vi ramme og dæmpe gigten i kroppen. Det kom meget bag på de ældre, hvor meget tyngdekraften betyder. Der var flere, som græd, når de gik ud af maskinen igen, fordi de lige havde vænnet sig til at gå uden smerter, når de gik i næsten vægtløs tilstand i AlterG’en,” fortæller David Rasmussen.

Selv er han ret imponeret over en af herrerne i projektet, der blot trænede otte gange i AlterG. Siden juni har han været smertefri og er begyndt at spille golf.

Nogle af de andre resultater fra projektet viser også, at de gangbesværede og gigtramte ældre kan tage mindre medicin, få det bedre og blive en del af et idrætsfællesskab, hvis de får mulighed for at genoptræne i AlterG.

David Rasmussen har nu selv to maskiner stående i klinikken i Roskilde. Ifølge ham er der dog én ting, man skal være opmærksom på:

”Det er vigtigt ikke at overtræne i AlterG. Hvis du har siddet i kørestol i to år, får du meget hurtigt blod på tanden og lyst til at træne i maskinen hele tiden. Vævet skal dog kunne nå at følge med, og derfor er det mest optimalt at træne maksimalt to gange om ugen i AlterG, hvis man er meget svækket.”