Alter G

AlterG er en ny mulighed for at genvinde gang og balance

AlterG vægt-aflastende træning hjælper dig med at genvinde din funktionsevne delvist eller helt, hurtigt, sikkert og smertefrit, når du er bevægelseshæmmet.

AlterG er en effektiv metode til genoptræning af hjerneskadede.

Når du skal komme dig efter en ulykke eller sygdom der har medført en operation, så er AlterG vægt-aflastende træning en ny mulighed – en måde hvorved du smertefrit kan træne og genoptræne balance og gang. Du kan blive restitueret til et niveau, du ikke troede muligt og heller ikke har set tidligere. Der er ikke noget andet hjælpemiddel, der kan gøre så meget for den post-operative patient, eller for personen med osteoartrit (gigt), mens man kommer sig efter en skade.

Rygskadet

Mange patienter oplever at få beskeden om, at de ikke kommer til at gå igen, hvis de har brækket ryggen eller på anden vis skadet deres ryg. 

Med AlterG reduceres kropsvægten med op til 80 procent, så belastningen af kroppen minimeres, hvilket giver helt nye muligheder for genoptræning. Det vil sige, at rygmarvsskadede patienter via AlterG-træning kan opleve at genvinde deres gangfunktion.

Udover genoptræningen af gangfunktionen og den positive effekt på muskelstyrke og muskelkontrol øger træningen også det fysiske og psykiske velbefindende, og i nogle tilfælde kan den virke smertelindrende.

Patienter med sklerose

Sklerose er medvirkende til gangbesvær og forårsager derfor at sklerosepatienter må gå med stok, krykker og lade sig transportere i kørestol. AlterG hjælper mod sklerose i milde og svære tilfælde. 

Alter-G træning styrker gangfunktionen og kan være medvirkende til at sklerosen progredierer langsommere. Det er vigtigt for mennesker med diagnosen sklerose, at de dyrker motion. Dem, der er inaktive øger risikoen for hjertekarsygdomme, fedme og andre livsstilssygdomme. Så at komme og at bevæge sig er meget vigtigt – og det er muligt med AlterG løbebåndet.

Læs mere om AlterG og sclerosebehandling. 

Blodpropper og hjerneskadede 

Lammelser i ansigt, arme og ben, talebesværligheder, koordinationsproblemer og hovedpine er eksempler på symptomer, tusindvis af danskere rammes af årligt som følge af en blodprop i hjernen.

En blodprop i hjernen kan påvirke i forskellige grader, men i mange tilfælde må man forvente, at man skal gennem en genoptræningsproces for at genvinde 100% kontrol over sin krop.

Hos Fysiodema har vi stor erfaring med og viden om hjælpemidler til genoptræning og rehabilitering, og har været ramt af en blodprop i hjernen, anbefaler vi AlterG genoptræning.

 

 

» Se hvilke AlterG behandlingssteder der er i Danmark