Din genoptræning

Der er alt for stor forskel på borgernes genoptræningstilbud

Finansloven ændres løbende med henblik på at forbedre borgers rettigheder når det kommer til genoptræning. Nyeste tiltag sætter fokus på borgernes frie valg af genoptræningssted og optimering af ventetid – men det er ikke altid at tiltagene fungerer i praksis. Patienter oplever stadig at blive afvist når de frit vælger genoptræningssted og mange borgere kender slet ikke til deres rettigheder i forhold til genoptræning.

 

Hvorfor er borgernes frie valg af genoptræningssted så vigtigt?

Muligheden for det frie valg af genoptræningssted kan have stor betydning for borgernes genoptræningsforløb, idet kommuners praksis i forhold til genoptræning varerier markant. Der er stor forskel på, hvilke genoptræningstilbud den enkelte kommune og klinikker har, både når det kommer til udstyr, metoder, tid og ikke mindst ventetid. Det er ikke alle kommuner og klinikker, som kan tilbyde deres borgere nyt og evidensbaseret udstyr til at optimere genoptræningen, da det ofte er forbundet med en større økonomisk investering. Det betyder, at der er variation i det udstyr og genoptræningsforløb som kommunerne tilbyder, hvilket det frie valg af genoptræningssted kan være en løsning på. Men det manglende kendskab til det frie valg samt kommunernes mulighed for at afvise patienter på grund af manglende kapacitet eller lignende forhindrer mange borgere i at få det mest optimale genoptræningsforløb.

 

Nyt evidensbaseret udstyr kan være en løsning på mange problemer

Udstyr og ventetid er nogle af de vigtigste faktorer i forhold til resultaterne af patienters genoptræning. Det manglende evidensbaseret udstyr og den lange ventetid kan betyde, at patienter ikke opnår bedst mulige resultater i forbindelse med deres genoptræning. Derfor er det en udfordring, at kun få kommuner og klinikker tilbyder det nødvendige udstyr. Det frie valg af genoptræningssted gør, at flere patienter får adgang til udstyr som dette. Men eftersom antallet af AlterG og lignende udstyr er begrænset, er det frie valg af genoptræningssted ikke en løsning på problemet. Det kan i stedet gøre en essentiel forskel for borgere, at nyt og evidensbaseret udstyr bliver stillet til rådighed i flere kommuner og klinikker. Selvom udstyret er forbundet med en større økonomisk investering, kan investering i en AlterG eller lignende på længere sigt have store økonomiske fordele og ikke mindst forbedre mange genoptræningsforløb. Ved at sætte fokus investering i evidensbaseret udstyr kan nødvendigheden af det frie valg af genoptræningssted dermed minimeres.

 

Alt for få kommuner, klinikker og fysioterapeuter har en AlterG eller andet evidensbaseret udstyr til rådighed

Antallet af AlterG og andet evidensbaseret udstyr er langt fra stort nok. Fysiodema ønsker at sætte fokus på patienters rettigheder i forhold til genoptræning og hvordan genoptræning kan forbedres ved hjælp af evidensbaseret udstyr.