Referencer

Jens Nielsen Fysioterapeut, OB (superligaklub), Odense:

"Jeg havde LymphaTouch-apparatet på prøve i fire uger. I den forbindelse testede jeg apparatet af på akutte såvel som kroniske skader. 
Skaderne var primært muskelskader, hvor der var tale om både overload og overuse.
Jeg har brugt apparatet alene, samt i kombination med andre behandlingsformer.
Mit umiddelbare indtryk af apparatets funktionalitet er positivt. I de tilfælde hvor folk ikke har tolereret andre behandlingsformer, enten fordi skaden har været for akut, eller det har gjort for ondt, har de alle kunnet tåle behandling med LymphaTouch og vel og mærke haft en effekt ud af det".

"Der hvor jeg synes apparatet virkelig har gjort en forskel er ved de mere kroniske skader, hvor folk har haft arvæv der har siddet dybt i muskulaturen (eksempelvis ilæg og bag lår), hvor det kan være svært helt præcist at lokaliserer skaden og nå i dybden med behandlingen.
Her har jeg brugt apparatet til at få åbnet op for cirkulationen i området, men også brugt sugeeffekten til at trække/mobilisere vævet med - begge gav rigtig god effekt".

OB har sidenhen erhvervet LymphaTouch, da spillerne restituerede hurtigere efter skader.
 

 

Frederik Bløndal, fysioterapeut superligaklub og Cortsenfysioterapi:

"Jeg har som fysioterapeut i en superligaklub (fodbold) og på privatklinik brugt LymphaTouch med stor tilfredshed for både patient og mig. I superligaklubben kunne slagskader/hæmatomer behandles og fjernes efter træning. Testen var patientens rapporterede smerte samt bevægeudslag"

Superligaspiller dagen efter menisk operation, gøres klar til bedre afvikling ved gang med støtte. Samt til træning i vand. Obs pas på med for hurtig progression, da leddet stadigvæk er påvirket efter operation, hvilket denne spiller glemte.

"På klinikken har jeg efter ultralydsscanning brugt LymphaTouch til at fjerne væske og områder med inflammation, hvilket har fjernet lokale smerter, der var til stor gene for patienterne gennem længere tid.
Jeg arbejder på at sammenholde ultralydsbilleder før og efter brug af LymphaTouch for at kunne dokumentere effekten udover patientens tilbagemelding og det genvundne bevægeudslag"

"For mig kan LymphaTouch også blive en vigtig del af rehabilitering efter operation, hvor væske nedsætter ledbevægeligheden og derved nedsætter muskelens bevægeudslag".
 

 

Lene Kromann, Lymfødem specialist, Fysioterapeut, Viborg Fysioterapi:

"Når det drejer sig om behandling af lymfødemer, arbejder man med apparatet på nøjagtig samme måde, som når man giver drænage med hænderne, ligesom principperne i behandlingen med LymphaTouch også bygger på samme princip om at skabe et undertryk. 
Apparatet består af en sugekop/mundstykke, der sættes på huden, hvor det løfter vævet, så den overskydende væske, der er i området, trænger hen mod området ved sugekoppen. Herfra optages væsken i lymfesystemet. Det er fint. Når man behandler med hænderne, foregår drænagen via et pres, men princippet er det samme, der bliver skabt en pulserende bevægelse af lymfen, og i teorien er der ingen forskel på effektiviteten. Det negative tryk kan være konstant eller pulserende og tilpasses den enkelte patients behandling".

"Når det drejer sig om mine kroniske lymfødem-patienter, oplever jeg ingen forskel på behandlingsresultatet om jeg bruger LymphaTouch eller manuel drænage. Mine patienter deler sig i to grupper. Den ene gruppe synes, at det er dejligt, når de mærker, at huden bliver løftet, mens andre sætter stor pris på berøringen, når jeg udfører manuel drænage".

"I forhold til behandling af arvæv kan lymphaTouch løsne dette på en mere nænsom måde, og nogle mener også mere effektivt end hvis du behandler manuelt med tværmassage og lignende. 
For mig som fysioterapeut er det et rigtig godt redskab, der både er sikkert og nemt at arbejde med. Jeg bruger det hver dag – også til andre behandlinger end lymfedrænage. LymphaTouch er en stor aflastning i min daglige arbejdssituation, når det gælder lymfødembehandling og arvævsbehandling med fibrøst væv".

"Min erfaring med apparatet er, at det virkelig kommer til sin ret ved et hæmatom (blåt mærke), der er opstået hos en sund og rask person, som f.eks. er faldet. Her kan det virkelig sætte gang i et sundt og rask lymfesystem, og til den type patienter har vi i fysioterapien ellers ikke så mange muligheder".
 

 

Steen Cortsen, Cortsen Fysioterapi, Nørre vold, København:

”Vi har på klinikken behandlet med LymphaTouch til forskellige problematikker - herunder post-operative patienter, idrætspersoner med sportsskader, fiberskader, overanstrengelsesskader, hævelser og får overraskende gode resultater med hurtig restitution og heling til følge”.
 

 

Kirsten Hedeager, Specialklinik for lymfødembehandling og fysioterapi for brystopererede, Vejle, fysioterapeut, exam. lymfødemterapeut Földischule 1994, Formand for Fysioterapeuters Faggruppe for Lymfødembehandling:

"Patienter efter knæalloplastik oplever stor effekt i form af mindre spænding i knæet, bedre bevægelighed og varme fødder efter behandling med LymphaTouch apparatet. Og effekten holder sig over længere tid. Jeg anvender LymphaTouch som supplement til lymfødembehandlingen, med rigtig god effekt især til fibroseløsning og til løsning af arvæv. Specielt godt til langt ar på ryggen efter brystrekonstruktion".
 

 

Ken Johnson, Physio manager, Johns Hopkins Hospital:

"We've been working with the Lymphatouch system for our lymphedema and post-surgical population for several months and are having absolutely incredible results."