Sclerose træning

Rigtig mange med sclerose går til fysioterapi, fordi det er vigtigt at bevæge sig og træne, og fordi man ofte skal bruge flere ressourcer på at fungere fysisk, da bevægelserne ikke længere er automatiserede, ligesom nogle oplever balanceevnen er nedsat, nogle oplever at muskelkraften svinder og nogle oplever at træthed hurtigt indfinder sig. 

Som Sceleroseforeningen skriver i deres artikel Træning, er det vigtigt at bevæge sig og træne når man har sclerose. 

Scleroseforeningen mener at sclerosetræning kan forbedre dit liv med sclerose på flere måder:

  • Du kan opleve en forbedring af symptomer som for eksempel spasticitet
  • Du kan opleve forbedret gangfunktion
  • På den lange bane kan du mindske følelsen af fatigue. Nogle mennesker med sclerose oplever også, at fysisk aktivitet gør dem øjeblikkeligt mere friske
  • Du kan opleve en forbedret blære- og tarmfunktion
  • Træning giver også mentale fordele og kan modvirke psykiske lidelser som depression
  • Træning kan give bedre kognitiv funktion

Sclerose og fysioterapi går hånd i hånd 

Sclerose påvirker centralnervesystemet og derfor kan træning have afgørende betydning for funktionsevne og livskvalitet i forbindelse med sygdommen. Fysioterapi er især vigtig for, at der sættes fokus på funktionsevnen og hvordan den kan forbedres gennem vejledning, øvelser og udstyr. 

Rehabilitering og genoptræning i forbindelse med sclerose består ofte i: 

  • At træne muskelstyrke 
  • At træne udholdenhed og balance 
  • At udspænde nervevævet 

Det er derfor ofte din funktionsevne, som der er behov for at sætte fokus på i forbindelse med fysioterapi mod sclerose, hvorfor der er en sammenhæng mellem sclerose og fysioterapi. 

Anbefalinger omkring sclerose træning 

Tidligere frarådede man træning, men i dag peger forskning på, at træning kan beskytte nervesystemet i hjernen og hæmme udviklingen af sygdommen, og selvom din træning skal tage udgangspunkt i dig, er der nogle generelle ting du skal være opmærksom på. 

Program for styrketræning bør fastlægges med udgangspunkt i dig. 

Nogle med MS har oplevet en forværring af de sensoriske symptomer i forbindelse med træning. Men for langt de fleste er dette en midlertidig oplevelse, der er normaliseret efter træningen. Der syntes at være en sammenhæng med kropstemperaturen, så derfor skal man sørge for at få luft under træningen, eller holde pauser undervejs. 

Mange med MS har nedsat kondition, og derfor er det vigtigt, også at få pulsen op under træning 2 gange om ugen. 

Gang, kondition, balance og udholdenhed kan trænes samlet med den nyeste teknologi 

Den nyeste teknologi indenfor træning med MS kombinerer træning af både gang, kondition, balance og udholdenhed, på dit individuelle niveau. 

AlterG er et vægtaflastende gå/løbebånd, som støtter og reducerer kropsvægten med op til 80 %. 

På den måde kan du smertefrit træne og dermed opnå en bedre funktionsevne. Det vigtige er, at du samtidig minimerer eller undgår den muskelstivhed, du ofte vil opleve ved mere traditionelle træningsformer. 

Det viser sig også, at når vægten reduceres, øges effekten af træningen, man kan gå eller løbe hurtigere, og i længere tid, og samtidig trænes balancen også længere. 

Sclerose træning

Læs mere om Sclerose her

 
 
 

Bliv inspireret af Lisette, Claus, Nina og mange flere

Det er nemt at komme i gang

Der er AlterG mange steder i Danmark, på vores kort, kan du finde det sted, der passer bedst til dig. 

Sclerose træning