Links

www.dalyfo.dk
Dansk Lymfødem Forening (DALYFO) er en landsdækkende og upolitisk patientforening, der har eksisteret siden maj 1992. DALYFO arbejder for at skabe bedre behandlingsmuligheder for alle lymfødemikere i Danmark.

DALYFO's formål er:

 • At varetage lymfødemikernes interesser
 • At få anerkendt lymfødem som en kronisk lidelse
 • At få adgang til vederlagsfri behandling
 • At udbrede kendskabet til lymfødem
 • At fremme forskning og udvikling af behandlingsmetoder

Hjemmesiden indeholder basale oplysninger om behandling af Lymfødem, en oversigt over behandlingssteder for lymødemikere og andre praktiske oplysninger.
 

www.cortsenfys.dk
Nørre Vold - København
Cortsen fysioterapi tilbyder en bred vifte af behandlingsmuligheder inden for bla. traditionel fysioterapi, specialbehandling, individuel træning og holdtræning.

Vi kan nu tilbyde behandling med LYMPHATOUCH. Effektiv behandling af bla. hævelser og ødemer. Ved anvendelse af LymphaTouch-konceptet påvirkes væv og sener på en hensigtsmæssig måde, så ødemer og affaldsstoffer i forbindelse med betændelsestilstande fjernes effektivt gennem øgning af blod og lymfegennemstrømning. Kroppens eget reparationsapparat kan herefter begynde at fungere optimalt og den normale helingsproces stimuleres.

LymphaTouch forstærker kroppens egen helende funktion i op til 4 timer efter en behandling.
 

www.magasinetpleje.dk
Magasinet Pleje er en del af Nordiske Medier A/S. De var tidligere kendt under navnet Nyhedsinformation, men vi er et tværfagligt fagblad for hele plejesektoren. Avisen byder på konstruktiv, positiv og troværdig journalistik om plejesektoren i Danmark. Magasinet Pleje har til formål at samle viden og dele erfaringer på tværs af kommuner, regioner og faggrupper i hele den danske pleje- og sygehussektor. De leverer nyheder, reportager og baggrundshistorier. Og de inspirerer til en lettere hverdag for plejepersonale- og ledere i en plejesektor under stadig forandring. Desuden går de hver måned i dybden med forskellige temaer, eksempelvis Velfærdsteknologi, Hjælpemidler, Arbejdsmiljø, Hygiejne, Sårplejeartikler, Rehabilitering, Teknologi og IT m.m.  Oplag: 7.944. Læsertal: 18.000
 

www.viborg-fys.dk
Viborg
Når du bliver henvist til behandling på klinikken, vil du blive undersøgt af en fysioterapeut med specialviden og interesse for din diagnose. Opstår der tvivlsspørgsmål vedrørende dit problem, kontakter vi din læge, som vi samarbejder med. De fysioterapeutiske behandlingsmetoder er de nyeste inden for området, idet fysioterapeuterne løbende videreuddanner sig som supplement til grunduddannelsen. Viborg-fys  tilbyder blandt andet behandling og træning af:

 • Nakke/skulder, ryg og bækken
 • Led og muskelsmerter
 • Gigtlidelser
 • Sportsskader
 • Bækkenbunden
 • Fod- og knæproblemer

Viborg Klinik for Fysioterapi har ansat fysioterapeuter med uddannelse inden for lymfødembehandling. En lymfødemiker udtaler: "Efter 14 dages intensiv behandling med drænage og bandagering forsvandt den ”tunge” fornemmelse i ødemet og det blev meget blødere. Jeg kan kun anbefale sådan en ”omgang”. Mine forventninger til behandlingen blev til fulde opfyldt. TAK Lene"


www.kennskytte.com

Odense, ved Kenn Ehler Skytte.

Jeg arbejder ud fra holdningen om, at kroppens og psykens balance er altafgørende for vores velbefindende. Derfor anvender jeg en helhedsbehandling, som jeg har videreudviklet fra body-sds systemet, og som løser op for både gamle og nye skader i kroppen. Behandlingen hjælper til at frigøre dybereliggende spændinger og er effektiv over for problemer med bl.a.

 • Piskesmæld, migræne
 • Overanstrengelse af led & muskler
 • Knæ– fodled– og lyskeskader
 • Skulder– og rygproblemer
 • Stress og præstationsangst
 • Hud– og fordøjelsesproblemer

Jeg anvender bl.a. teknikker fra zoneterapi, kiropraktik, akupressur og LymphaTouch.Generelt kan man sige, at muskler og sener holder skelettet på plads. Når der opstår spændinger eller skader i kroppen, kan det medføre, at musklerne trækker i leddene og således ”trækker” skelettet skævt. Derved opstår smerter og ubehag, som til tider kan føles helt andre steder i kroppen, væk fra hvor det egentlige problem befinder sig. Så ved hjælp af min indføling kan jeg lokalisere de spændinger, der er og hjælpe kroppen tilbage i balance.Derfor anvender jeg helhedsbehandling som et effektivt middel til at afspænde kroppen fra diverse problemer både fysisk som mentalt.
 

Lymfødem

www.lymfoedembehandling.dk
Hjemmeside for Danske fysioterapeuters faggruppe for lymfødembehandling

Information fra fysioterapeuten til patienter med Lymfødem. Rigshospitalet. Fysioterapien afsnit 4114
 

Sportsskader

www.sportnetdoc.dk

www.sportsfysioterapi.dk
Danske idrætfysioterapeuters hjemmeside

www.thebls.com
Hjemmeside for British Society of Lymphology

www.lymphedema-therapy.com
Hjemmeside om lymfødem behandling i USA