Kræv genoptræning

Kræv genoptræning, der virker!

Arten af din genoptræning kan være afgørende for dit helbred og livskvalitet efter operation, sygdom eller skader. Genoptræning er måden, hvormed du får dit liv tilbage, og derfor er det afgørende, at der ikke bliver gået på kompromis med dit genoptræningsforløb.

I dag er der stor forskel på kommuners praksis i forbindelse med genoptræningstilbud, udstyr, ventetid og ikke mindst faglighed. Det betyder, at patienter har vidt forskellige genoptræningsforløb alt efter, hvilken kommune de får genoptræning i. Mange patienter oplever derfor, at de ikke får den mest optimale genoptræning i forhold til netop deres situation - og det affinder de sig med.

Der er mange, der ikke ved, at lovgivningen inden for genoptræning er ved at blive ændret. Det betyder, at flere patienter har mulighed for, og bør tage ansvar for deres egen genoptræning. Ved at tage ansvar for, hvor din genoptræning finder sted, kan du have indflydelse på, hvorvidt det er det nyeste udstyr, viden og kvalifikationer, som skal skabe resultaterne af din genoptræning og dermed din livskvalitet.

Vi hos Fysiodema ønsker at sætte fokus på vigtigheden af genoptræning, der virker, og de rettigheder du som patient har. Vores budskab er derfor – kræv genoptræning… der virker. Hjælp os med at sprede budskabet.

Kræv genoptræning

Forskellige facts om genoptræning i Danmark

 

Kommunernes praksis

Der er stor forskel på, hvilke genoptræningstilbud den enkelte kommune har, både når det kommer til udstyr, metoder, faglighed og ikke mindst ventetid. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvorvidt der tilbydes genoptræning på egne institutioner, ved privat praktiserende fysioterapeuter eller på et sygehus. Generelt bestemmes genoptræningen af den enkelte terapeuts faglige vurdering og kompetencer og dermed ikke af en central visitationsenhed eller serviceniveaubeskrivelser. Det betyder, at der er variation i det udstyr og genoptræningsforløb som kommunerne tilbyder, hvor fagligheden og kvaliteten samtidig også kan variere. Det kan derfor være afgørende for dit genoptræningsforløb og resultaterne heraf, i hvilken kommune du får genoptræning.

 

Frit valg af genoptræningssted

Eftersom der er stor forskel på kommuners praksis i forhold til både genoptræningsmetode- og periode kan det være afgørende for dit eller din pårørendes rehabiliteringsforløb, hvor og i hvilken kommune genoptræningen finder sted. Derfor er det vigtigt at vide, at der foretages ændringer i finansloven, som kan have indvirkning på mange patienters gneoptræning.

Ifølge den nye lovgivning får patienter frit valg af genoptræningssted, såfremt de ikke er kommet i genoptræning inden for 7 dage. Herefter kan du frit kan vælge mellem enhver regions hospitaler og genoptræningsinstitutioner. Af kapacitetsmæssige årsager kan en kommune dog vælge, at afvise at modtage fritvalgsborgere fra anden kommune – men som udgangspunkt har du frit valg af genoptræningssted. Det er derfor vigtigt, at du som patient eller pårørende tager ansvar for, hvor og hvornår genoptræningen finder sted, da det i sidste ende kan gøre en essentiel forskel for din genoptræning og livskvalitet.

 

Moderne metoder er evidensbaseret

Inden for genoptræning og rehabilitering findes der mange metoder og udstyr. Der er mange nye og moderne metoder og udstyr, som benytter sig af en computer og/ eller styrende hjælpefunktioner, som har dokumenteret effekt og derfor kan gøre en stor forskel for mange menneskers genoptræning. Disse metoder og udstyr findes i flere forskellige kommuner, men på grund af blandt andet det økonomiske aspekt, er det langt fra alle, som kan tilbyde deres patienter dette udstyr. Samtidig er det også en forhindring, at uddannelsesstederne inden for ergoterapi og fysioterapi ikke har midlerne til, at undervise de studerende i de nye metoder og udstyr. Det økonomiske aspekt har derfor en betydelig indvirkning på, hvorvidt patienter kan benytte sig af nye evidensbaserede metoder og udstyr, som kan gøre en forskel for deres genoptræning.  

 

Traditionel genoptræning

Mange kommuner, fysioterapeuter og hospitaler benytter sig af traditionelle metoder i forbindelse med genoptræning. Traditionelle metoder skaber ofte langsommere fremskridt i forhold til nye metoder og udstyr, som er evidensbaseret. Det manglende eller langsommelige fremskridt kan medføre, at genoptræningen bliver stoppet i utide på grund af manglende resultater. Det er derfor vigtigt, at du som patient undersøger og forholder dig til, hvilke tilbud der findes i forbindelse med dit genoptræningsforløb. Med moderne computer og robotstyrede hjælpemidler kan dit genoptræningsforløb optimeres.

 

Genoptræningsmetode

Ethvert genoptræningsforløb er individuelt. Derfor er det heller ikke ligegyldigt, hvilken metode som anvendes. Et genoptræningsforløb tager udgangspunkt i en genoptræningsplan, som udarbejdes i samarbejde med dig som patient eller de pårørende. Samtidig har du frit valg af genoptræningssted, hvilket betyder, at du som udgangspunkt har betydelig indflydelse på, hvilken metode, som anvendes ved din genoptræning. Kommuners tilgang til genoptræning er vidt forskellig i forhold til metoder, faglighed og ikke mindst maskiner. Nogle kommuner tilbyder moderne metoder og udstyr, som benytter sig af computer og/ eller styrende hjælpefunktioner, som har dokumenteret effekt, hvorimod andre tilbyder traditionelle metoder og udstyr. Det kan derfor være afgørende for din genoptræning, hvilke metoder og maskiner du får stillet til rådighed.

 

Krav på genoptræning

Mange ved ikke, at man som patient har krav på genoptræning, til der ikke længere er fremskridt. Ifølge lovgivningen og patienthåndbogen er formålet med genoptræning:

  • Opnå samme funktionsevne som tidligere
  • Eller at opnå det bedst mulige funktionsniveau.

Det betyder, at så længe du gør tydelige fremskridt i din genoptræning, skal forløbet fortsætte. Eftersom mange patienter og pårørende ikke kender til denne lovgivning, sker det ofte, at mange genoptræningsforløb stoppes i utide, fordi kommunen vurderer, at det ikke længere er nødvendigt. Det er derfor vigtigt, at du som patient kræver genoptræning indtil der ikke længere er fremskridt i rehabiliteringsprocessen.

 

Ansvar

Ændringerne i lovgivningen i forhold til frit valg af genoptræningssted efter 7 dage, gør det muligt for dig at tage ansvar for din egen genoptræning. Det er vigtigt at du, på baggrund af din genoptræningsplan, får det genoptræningsforløb, som passer bedst til din situation, både i forhold til udstyr, metoder og ikke mindst faglighed. Det er derfor vigtigt, at du, som patient, undersøger og stiller krav til den genoptræning, som skal forbedre din fysiske og psykiske livskvalitet resten af livet. Derfor skal du kræve genoptræning… der virker.

Her kan du læse om kliniske undersøgelser og videnskabelig forskning inden for genoptræning. 

 

Kilder

Fysio.dk, Frit valg af genoptræningssted er en del af finansloven

https://fysio.dk/nyheder/nyheder-2017/finanslov-2018         

Sundhed.dk, Genoptræning:

https://www.sundhed.dk/borger/behandling-ogrettigheder/patientvejledning/genoptraening/      

Sundhed.dk, Genoptræning og optræning:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/socialeydelser/socialeydelser/sygdom/genoptraening-og-optraening/

Borger.dk, Genoptræning:

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Patientrettigheder/Genoptraening

Retsinformation.dk, Sundhedsloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164976

Sundhedsstyrelsen.dk, Genoptræning:

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/genoptraening-og-rehabilitering/genoptraening